Дентален ренген Planmeca

Разполагаме с рентгенов апарат за секторни снимки на вашите зъби. Smile Factory София залага на високотехнологична и качествена стоматологична апаратура. Дентален рентген Planmeca е безопасен, за здравето на нашите пациенти.
Секторен дентален рентген
Planmeca е интраорален рентгенов апарат, който осигурява прецизно позициониране, лесен процес на изобразяване и сегментни снимки с най-високо качество и висока разделителна способност.

Имате нужда от нашите дентални услуги?