Дентална хирургия
Денталната хирургия включва лечението на различни заболявания на зъбите и устната кухина чрез хирургически методи.
Image
Хирургичните лечения в нашата клиника се извършват с минимално натоварващи пациента техники, с добро обезболяване при спазване на всички правила за стерилност.
Основни хирургични лечения:
  • Изваждане на зъб и изваждане на силно разрушен зъб
  • Ретинирани мъдреци
  • Костозаместване

Имате нужда от нашите дентални услуги?